Statybos valdymas

Užsakovas, statybos valdytojas, projektuotojas, rangovas, techninė priežiūra, valstybinės derinančios ir kontroliuojančios institucijos… Tai tik dalis statybos proceso dalyvių, turinčių SUTARTINAI dirbti tam, kad būtų pasiektas GALUTINIS TIKSLAS. O kas jei rangovų daug? Todėl mes, pasitelkdami savo patirtį ir žinias valdant visus projekto dalyvius, galime užtikrinti SAVALAIKIUS rezultatus. 

 

Rengiame projekto grafikus, organizuojame jų savalaikį realizavimą. 
Sudarome statybos biudžetus, kontroliuojame jų įgyvendinimą.
Organizuojame objekto statybos darbus.
Atliekame rangovų atranką, garantuodami statybos proceso skaidrumą.
Koordinuojame užsakovo, projektuotojo, rangovų veiksmus.
Vykdome statybos techninę priežiūrą

Atgal
Statybos biudžeto sudarymas
 • @ Haus 38
 • @ Studios 83
 • @ Markučių kalvos
 • @ Algirdo 63
 • @ STP administracinis pastatas
Statybos grafiko rengimas
 • @ STP administracinis pastatas
 • @ Oskierkų rūmai
 • @ Haus 38
 • @ Studios 83
 • @ Markučių kalvos
Rangovų atrankos organizavimas
 • @ Haus 38
 • @ Oskierkų rūmai
 • @ STP administracinis pastatas
 • @ Studios 83
 • @ Markučių kalvos
 • @ Algirdo 63
Statybos darbų organizavimas
 • @ Haus 38
 • @ Studios 83
 • @ Oskierkų rūmai
 • @ Markučių kalvos
 • @ STP administracinis pastatas
 • @ Algirdo 63
Statybos techninė priežiūra
 • @ Haus 38
 • @ Algirdo 63
 • @ Oskierkų rūmai
 • @ STP administracinis pastatas
 • @ Markučių kalvos
Sudomino?
PATEIKSIME PASIŪLYMĄ!