Statybos grafiko rengimas

Statybos grafiko ruošimas yra vienas pirmųjų ir esminių darbų prieš pradedant statybą. Rengiant grafiką vertinami statybos projekte numatytų atlikti darbų kiekiai, pobūdis ir technologinis laikotarpis reikalingas jų atlikimui. Planuojant darbų atlikimą, pagal galimą išdirbį vertinamas darbuotojų skaičius, kuris vėliau gali būti įrašomas ir į subrangovo darbų atlikimo kontraktą. Statybos darbų atlikimo grafike visi reikalingi atlikti darbai yra įvertinami pagal jų pobūdį, priklausomai nuo projekto, išskaidant pastatais, korpusais ir aukštais. Visa tai statybos valdymo metu leidžia tiksliai planuoti darbų eigą, o Užsakovas gauna tikslias ataskaitas apie projekto grafiko vykdymą.

 

ESMINIAI statybos grafiko sudarymo aspektai:

Tiksliai pagal darbų pobūdį suplanuoti reikiamų darbų sąrašą
Numatyti optimalų konkrečių darbų atlikimo terminą
Įvertinti darbų atlikimo tarpusavio ryšius ir galimą darbų fronto perdavimą

Atgal