Statybos techninė priežiūra

 

Statybos techninės priežiūros atsakomybės ir pareigos yra griežtai reglamentuotos statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016. Tačiau ne mažiau nei įstatymas yra svarbu bendras tikslas, sklandus visų statybos dalyvių bendradarbiavimas, užtikrintas projekto grafikų įgyvendinimas, biudžeto tikslų pasiekimas ir optimalūs projektiniai sprendimai.   ESMINIAI statybos techninės priežiūros vykdymo aspektai:

Gerai išmanyti projektą bei jo techninius sprendimus
Atsakingai priiminėti atliktus darbus
Kruopščiai tikrinti techninę dokumentaciją

Atgal