Statybos darbų organizavimas

 

Statybos darbų organizavimas vykdomas dviem būdais, kai statybos darbus atlieka generalinis rangovas ir rangos būdu, kai rangovų gali būti nuo 30 iki 40. Mes siūlome statybos darbų organizavimą vykdyti rangos būdu, kai darbai organizuojami samdant atskirus rangovus. Toks organizavimo būdas leidžia Užsakovui sutaupyti iki 30 procentų statybos biudžeto. CONSOLUS atlikdama statybos valdymą, paskiria atsakingą atestuotą statybos vadovą(-us), kuris tiesiogiai  būdamas statybos aikštelėje vykdo darbų organizavimą. Esminis statybos organizavimo dokumentas yra grafikas, kuriuo vadovaujantis vykdomi darbai. Atliekant statybos valdymą, organizuojami kassavaitiniai pasitarimai, kurių protokolai persiunčiami visiems proceso dalyviams. Mėnesio pabaigoje Užsakovui ruošiamos ataskaitos apie projekto eigą, projekto grafiką bei biudžeto vykdymą.   ESMINIAI statybos darbų organizavimo aspektai:

Gerai išmanyti statybos technologinius procesus
Greitai reaguoti į iškylančias problemas 
Turėti gerus organizavimo įgūdžius

Atgal