Tyrimų programos sudarymas

 

Pasitelkdami skirtingų sričių specialistus, sudarome projekto tyrimų programą ir organizuojame jos įgyvendinimą. Tai ypatingai svarbu objektams, turintiems kultūros paveldo statusą. Architektūriniai, archeologijos, fotogrametrijos, polichromijos ar konstrukcijų tyrimai tokiuose objektuose yra vienas pirmųjų etapų prieš pradedant projektinius darbus. Teisingas tokių tyrimų apimties nustatymas ir atlikimas, vėlesniuose etapuose leidžia išvengti projekto vėlavimo projektuojant ar derinant. 

  ESMINIAI tyrimų programos rengimo aspektai:

Gerai išmanyti atliekamų tyrimų pobūdį ir trukmę
Suprasti projekto derinimo etapus
Žinoti reikalaujamos projektinės dokumentacijos, įskaitant tyrimus, apimtį 

Atgal